Регистрирай се сега

МСФО 15 заменя МСС 11 – Договори за строителство и МСС18 – Приходи. Той се прилага за всички отчетни периоди, започващи след 1 Януари 2018 г.

Целта на МСФО 15 е да установи принципите, които всяко предприятие трябва да приложи, за да представи полезна информация на потребителите на финансови отчети относно вида, сумата, времето и несигурността относно приходите и паричните потоци, произлизащи от договори с клиенти. Договорите с клиенти ще се представят във финансовите отчети на предприятието като актив, пасив или вземане в зависимост от това дали предприятието е изпълнило задължението по договора и дали е получило плащане от клиента

МСФО 15 се прилага към всички договори с клиенти, освен:

 • - договори за лизинг в обхвата на МСС 17 – Лизинги;
 • - финансови инструменти и други договорни права и задължения в обхвата на МСФО 9 – Финансови инструменти, МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети,МСФО 11 – Съвместни предприятия, МСС 27 – Отделни финансови инструменти, МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия; и
 • - застрахователни договори в обхвата на МСФО - Застрахователни договори.

Поради този обхват на стандарта е изключително важно неговото добро познаване и правилно прилагане. Това обучение на Финансова Академия RDM ще Ви помогне да разберете основните понятия в стандарта: договор, клиент, приход и задължение за изпълнение.

Също така ще Ви помогнем да намерите отговор на следните въпроси:

 • Как правилно да оцените при сключване на договора стоките и услугите, обещани на клиента, за да установите коректно какво е задължението за изпълнение по този договор?
 • Как се третират задължения за изпълнения, които се изпълняват поетапно?
 • Как ще се отразят на договорната цена отстъпки, намаления, кредитни известия, възстановени суми, удържани суми, опции на клиента да добави допълнителни стоки и услуги на следващ етап, бонуси за изпълнение и други стимули?
 • Как да разпределите правилно частта от договорната цена за всяко задължение за изпълнение, ако договорът съдържа няколко такива?
 • В кой период или момент от време контролът върху актива преминава от предприятието към клиента, което дава основание да се признае прихода?
 • Кога може да признаете като актив разходи, които предприятието е извършило, за да придобие договора?
 • Каква количествена и качествена информация относно тези договори трябва да бъде оповестена във финансовия отчет на предприятието? 

Обучените ще се проведе от 9.30 до 17.30 ч. - очаквайте скоро подробна програма по часове!

Такса за участие: 179 лв. крайна цена*

 • обучение;
 • учебни материали и сертификат;
 • богати кафе-паузи.

Начин на плащане: по банков път
Ар енд Ем БГ ООД
Банка ДСК АД 
STSABGSF 
BG10STSA93000022915287

Доплащане за обяд: 20 лв. крайна цена

Отстъпки**:

 • 5 % за притежатели на Клиентска Карта Лоялен Клиент на Финансова Академия RDM
 • 5 % при двама или повече участници10 % при четирима или повече участници

*Ар енд Ем БГ ООД не е регистрирана по ЗДДС.

**отстъпката за лоялен клиент може да се комбинира с отстъпка за повече участници. 

Регистрирай се сега

Лектор

Аксения Добазова
дес.

Регистриран одитор и експерт по международни счетоводни стандарти

Read more

Програма

Модул 1

Обхват на стандарта.

Идентифициране на договора с клиента. Промяна в договора.

90min

Кафе пауза

30min

Модул 2

Идентифициране на задълженията за изпълнение на договора. Договорни задължения и обичайна бизнес практика.

Определяне на цената на сделката. Промени в цената на сделката. Променливи възнаграждения. Непарично възнаграждение по договор(бартер).

90min

Обедна почивка

60min

Модул 3

Разходи за изпълнение на договора.

Разпределяне на цената на сделката между отделните задължения за изпълнение.

90min

Кафе пауза

30min

Модул 4

Признаване на прихода, когато дружеството удовлетвори съответното задължение за изпълнение. Признаване на приход в точно определен момент или с течение на времето.

Признаване на видове активи, произтичащи от задълженията за изпълнение по договора с клиенти.


90min

Как да стигнете до хотела?

Novotel Sofia е най-новият четиризвезден бизнес хотел, част от международна верига в София. Има изключително удобна локация – на бул. Цариградско Шосе 115 N – в непосредствена близост до The Mall –най-популярния шопинг център в столицата.

До Novotel може да стигнете лесно и удобно с градски транспорт от различни точки на града: ако имате нужда от подробна информация – се обърнете към нас. С автомобил ще стигнете до Novotel само за 5-10 мин. от самия център на София. Като участници в наше обучение, може да ползвате абсолютно безплатно подземния паркинг на хотела (до изчерпване на местата в паркинга)

Информация за нощувки

Ако не сте от София и желаете да Ви съдействаме с резервация за нощувки, с удоволствие ще Ви предложим различни варианти съобразени с Вашия бюджет..

Организатор

Consulting Centre RDM
office@rdm-bg.com

18 години специалист в организиране на вдъхновяващи обучения за специалисти по Финанси, Счетоводство, Право и Човешки Ресурси.